Пішеніна Надія Володимирівна

Резюме

У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю  7.050503 "Металорізальні верстати та системи".

Стаж роботи  на кафедрі теплоенергетики  Вінницького національного технічного університету 13 років:

з 2000 р. - на посаді інженера спеціалізованої групи енергетичних обстежень, 

з 2001 р. - на посаді асистента кафедри теплоенергетики,

з 2013 р. і дотепер - на посаді старшого викладача кафедри теплоенегетики,

з 2009  по 2013 р.р. - навчання в аспірантурі ВНТУ за спеціальністю  05.14.06 технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. 

 В 2013 році  під керівництвом д.т.н., професора Ткаченка С.Й.  захистила кандидатську дисертацію.

Тема кандидатської дисертації:  Удосконалення методу визначення інтенсивності теплообміну в енергоефективних системах переробки органічних відходів

 Напрямок наукових досліджень: теплогідродинамічні процеси в системах переробки органічних відходів; інтенсивність теплообмінних процесів у складних сумішах, теплофізичні властивості яких невизначені.